Familiært Børne- og Ungehjem.

Godkendt jf. § 43 stk. 1. nr. 6, og stk 3 samt Efterværn.

På Det Selvejede Opholdssted Aabrinken, ønsker vi at skabe et hjem for børn og unge. Et hjem med omsorg, og hvor de unge bliver mødt i øjenhøjde og har medansvar for eget liv.

Fokuspunkter

  • Skoleværing.
  • Omsorgssvigt.
  • Tilknytningsforstyrrelse.
  • Indafreagerende adfærd.
  • Ikke personfarlig kriminalitet.

Vi tror på at

  • Sunde og udfordrende oplevelser udvikler de unge.
  • Troværdige voksne giver med- og modspil til, at de unge kan og vil tage ansvar for egen udvikling.
  • Vejledning og rådgivning giver de unge muligheder for at se konsekvenser af egne valg.
  • Gode forbilleder kan forandre den sociale arv

Lad os hjælpe dig

Kontakt os i dag på telefon (+45) 41 24 35 53 eller email aabrinken@email.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Målgruppe

Målgruppe

Aabrinken er et opholdssted med plads til 6 udsatte unge, der har brug for stabile rammer, som de kan kalde deres hjem.

Fysiske rammer

Fysiske rammer

Aabrinken er beliggende i hyggelige omgivelser i Tureby 14 km udenfor Køge. Det rolige parcelhuskvarter med mange naboer skaber de perfekte rammer for en tryg og stabil hverdag.

Dagligdagen

Dagligdagen

På Aabrinken skal den unge være i gang med et skoletilbud eller under uddannelse. Det kan ske lokalt eller der, hvor den enkelte unge kommer fra.

Pædagogisk tilgang

Pædagogisk tilgang

Med udgangspunkt i den enkelte møder vi de unge med en multipædagogisk tilgang, og det daglige fokus.

Personale

Personale

Personalet er en lille sammentømret gruppe bestående af uddannede pædagoger. Alle ansatte på Aabrinken er bekendt med Aabrinkens pædagogik, metodik, menneskesyn og værdier.

Aktiviteter

Aktiviteter

Vi arrangerer hvert år en fælles skitur, hvor vi fokuserer på, at turene bruges som læringsture, hvor de unge udfordres og udvikles.