Medarbejdere

personalet

Personalet er en lille sammentømret gruppe bestående af uddannede pædagoger. Alle ansatte på Aabrinken er bekendt med Aabrinkens pædagogik, metodik, menneskesyn og værdier.

Desuden er medarbejderne bekendt med at opgaverne udføres efter servicelovens bestemmelser og medarbejderne er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om tavshedspligt.

Dertil kommer reglerne om Kommunernes godkendelses og tilsynsforpligtigelse.

Der ydes supervision til medarbejderne fra ekstern supervisor én gang månedligt

Alice Zabell
Leder
Martin Neesby
Souschef
Rene Danielsen
Pædagog
Susanne Andersen
køkkenassistent
Briand Nielsen
Pædagog
Malene Lykke
Pædagog

© Copyright Aabrinken 2016

Top