Pædagogik

Den daglige pædagogiske tilgang

Udgangspunkt i den enkelte
Vi anerkender, at der ikke er to mennesker der er ens, og derfor er der heller ikke to unge, der behandles ens. Udgangspunktet for forskelsbehandlingen ligger i den enkelte unges udvikling, adfærd og behov. Vi udvikler det potentiale, vi ser i den enkelte ung.

Aabrinken danner rammen for et trygt hjemligt miljø, hvor den unge bliver mødt i øjenhøjde og med tillid. Vi udfordrer den unges tidligere handlemønstre, og igennem en sund balance mellem tryghed og frustrationer, styrker vi den unges selvtillid, selvværd og sociale motivation.

Vi arbejder målrettet med de unges skolegang og sociale relationer, for at skabe basis for et godt og selvforsørgende voksenliv. Vi tilstræber, at de unge får en aktiv hverdag, hvor de dyrker sport, musik og meget mere alt efter interesse. Vi arbejder med deres sociale kompetencer, så de oplever et godt og stabilt socialt netværk.

Støttende relationer
Vi arbejder målbevidst med opbygning af relationer, og medarbejderne på Aabrinken har i højere grad rollen som rådgiver og støtteperson end som opdrager. Vi arbejder mod, at de unge i høj grad skal påtage sig ansvar for egne handlinger, og at de i fællesskab har ansvaret for, at Aabrinken er et rart sted at være.

Vi ser det som vores ansvar, at sikre den unge får den nødvendige ro og de rammer, som denne har brug for at kunne udvikle sig. Gennem en individuel metalliserings tilgang, og med Ydre styring som pædagogiske redskaber, tilstræber vi, at bringe de unge en forståelse af frihed og ansvar. Vi støtter og udfordrer de unge, så de oplever selvstændighed og skaber sunde relationer.
Igennem god kommunikation, gensidig respekt og en aktiv hverdag, motiverer vi de unge til at bygge stabile sociale netværk og tage ansvar for sig selv.

Vores mål
Vores målsætninger er, at de unge skal opleve livsglæde og meningsfuldhed med deres liv og på sigt vil blive i stand til at leve et selvstændigt voksenliv med gode perspektiver og ambitioner.

© Copyright Aabrinken 2016

Top