Målgruppe

Målgruppe

Denne forholdsvise brede målgruppe, som vi modtager på Aabrinken, kendetegnes ved, at de ofte har mange symptomer på mistrivsel.

Typisk ser vi symptomerne, fx. overvægt hos den unge, eller ved at den unge kun i ringe grad er socialt motiveret, og derfor har vanskeligheder i forhold til at begå sig i sociale fællesskaber.

Den unge er ofte blevet fejlvurderet eller misforstået i kontakten med omgivelserne. Dermed er de blevet mødt med enten for høje eller for lave forventninger i forhold til deres nærmeste udviklingszone.

© Copyright Aabrinken 2016

Top