info

Relevant Info til Familieplejekonsulenter & Sagsbehandlere

Aabrinken har en multipædagogisk tilgang, med afsæt i relations- og ressourceorienteret pædagogik. Der arbejdes løbende på opkvalificering af personalet, således at vi har de bedste muligheder for at skabe optimale udviklings- og læringsbetingelser for vores unge.

Anerkendende relationsarbejde – Det er vores overbevisning, at skal vi hjælpe og støtte de unge ved at tage udgangspunkt i den enkeltes situation og formåen. Vi ønsker at møde de unge i "øjenhøjde". Gensidig respekt og kommunikation er blandt de nøgleord som vi på Aabrinken mener, er med til at danne gode og respektfulde  relationer som bliver det bærende element i den unges tid på Aabrinken.

Integrering og personlig udvikling sker gennem forudsigelige og omsorgsfulde rammer, hvor både dags- og ugerytme opbygges således, at de unge indgår i skole, aktiviteter og huslige pligter. Der tages udgangspunkt i den enkelte, så vi på denne måde bedst muligt kan arbejde med de individuelle vanskeligheder. Dette med respekt for ”den røde tråd” der rent pædagogisk er dagligdagen på Opholdsstedet Aabrinken.

Vi lægger vægt på, at vores unge får ambitioner til deres voksenliv, således at vi ved udslusning fra Aabrinken kan pege på realistiske erhvervs- og uddannelsesplaner samt bomuligheder.

© Copyright Aabrinken 2016

Top