Dagligdagen

Hvordan leves dagligdagen på Aabrinken?

Faste og stabile rammer
På Aabrinken skal den unge være i gang med et skoletilbud eller under uddannelse. Det kan ske lokalt eller der, hvor den enkelte unge kommer fra. Udover uddannelse, kan den unge også være beskæftiget i et fritidsjob eller være tilknyttet fritidsaktiviteter i de lokale foreninger.
I familiære rammer inddrages de unge i huslige pligter og gøremål, som er alt lige fra at holde sit værelse til græsslåning og fra indkøb til madlavning, hvorigennem den enkelte ung lærer at tage ansvar. For at skabe stabilitet og tryghed er den enkelte ung særligt tilknyttet en af medarbejderne, som sammen med den unge er tovholder i alle forhold vedrørende denne.


Hver 4. uge holder vi ungemøder, hvor de unge bestemmer dagsordenen. Her bliver problemer eller succes i fællesskab talt igennem, sammen med en voksen ’mødeleder’. På ungemødet snakker vi om alt fra ferie og weekendture til oprydning. Målet kan for nogen være at lære, at sige sine meninger højt og for andre at lære at respektere, at andre har en anden holdning end dem selv.


En aktiv hverdag
Hos Aabrinken tror vi på, at personlig udvikling kommer igennem aktiviteter, hvor der er muligheder for at opleve sig selv i andre sociale kontekster end hverdagen. I dagligdagen gør vi et stort arbejde med, at motivere de unge til fritidsaktiviteter i nærområdet. Det lokale foreningsliv er en god indgang til et andet socialt miljø, end hvad de unge er i til dagligt. Vi vægter sportslige aktiviteter højt, da samarbejds- og sociale færdigheder udvikles naturligt gennem idræt.

Vi opfordrer de unge til at have 2 aktive fritidsaktiviteter ugentligt og løber med de unge eller tager dem med i fitness, hvis de ikke er interesseret i en bestemt sport.

Vi tror på, at med fokus på socialt samvær, sundhed, kost og motion danner i rammerne for en positiv
identitetsdannelse og følelse af ansvar.

© Copyright Aabrinken 2016

Top