Aabrinkens værdigrundlag


Med udgangspunkt i den enkelte, udvikler vi det potentiale vi ser hos den unge. Gensidig respekt og kommunikation danner rammen for et trygt hjemligt miljø, hvori den unge vil blive mødt i øjenhøjde og med tillid af tydelige voksne. Igennem relationer, inddragelse og en fælles forståelse af de sociale spilleregler, dannes fundamentet for den unges oplevelse af Aabrinken som sit sikkerhedsnet.

Med en masse omsorg fra nærværende og troværdige voksne, støttes den unge til at gennemføre folkeskolen, samt sit videre skoleforløb. Med fokus på sundhed, kost og motion danner vi rammerne for en identitets dannelse og større selvforståelse. Herigennem styrkes den unges selvtillid, selvværd og socialisering. Vi udfordrer den unges tidligere handlemønstre og igennem en tilpas mængde frustrationer udvikler vi, sammen med den unge, nye værdier og metoder at anskue verden på.

Respekten for forskelligheden kommer til udtryk ved, at vi voksne går foran som et godt eksempel. Taler pænt til hinanden og de unge, påskønner hinanden og respekterer hinandens holdninger og forskelligheder. Vi tror på, at vi med humor og positiv livsanskuelse, kan hjælpe den unge med at finde modet til at blive Herre i eget liv. Anerkendelsen af at, der ikke er to mennesker der er ens, kommer til udtryk i forskelsbehandlingen af den enkelte på Aabrinken.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte. Hans/hendes udvikling, adfærd og behov. I de familiære rammer på Aabrinken, inddrages de unge i huslige pligter og gøremål. Alt fra at holde eget værelse til græsslåning og fra indkøb til madlavning er med til at lære de unge at tage ansvar. Vi sætter en ære i, at når de unge fraflytter Aabrinken, så besidder de ambitioner for deres voksenliv og en erkendelse af og en tro på, at de kan lykkes.

Aabrinken tror på at:


  • Sunde og udfordrende oplevelser giver unge muligheder for at stå på egne ben.
  • Stabile, robuste og troværdige voksne giver med- og modspil til, at de unge kan og vil tage ansvar for deres egen udvikling.
  • Vejledning og rådgivning giver de unge muligheder for at se konsekvenser af trufne valg.
  • Humor og positive livsanskuelser bidrager til at give de unge mod på at være stifindere i egne liv.

Aktiviteter


© Copyright Aabrinken 2016

Top