Velkommen til Aabrinken


Opholdssted for unge
Aabrinken er et opholdssted for 6 unge mellem alderen 13-18 år, der mistrives i deres nuværende miljø, og som med en baggrund i opvækstbetingede forhold lider af psykiske, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige problemstillinger.

Vi styrker den enkelte
Vi danner rammen for et trygt og familiært miljø, hvor vi møder den unge i øjenhøjde og med tillid. Vi tror på, at gode relationer, gensidig respekt og en aktiv hverdag i et hjemligt miljø skaber gode rammer til personlig og fælles udvikling. Vi udvikler det potentiale, vi ser i den enkelte ung, og styrker selvtillid, selvværd og sociale relationer.
På Aabrinken arbejder vi mod, at de unge påtager sig ansvar for egne handlinger, og skaber forståelse for, at de sammen har et fælles ansvar for, at Aabrinken er et dejligt sted at være.
Det er vores målsætning, at de unge skal opleve livsglæde og meningsfuldhed med deres liv og på sigt vil blive i stand til at leve et selvstændigt voksenliv med gode perspektiver og ambitioner.

Aabrinken tror på at:


  • Sunde og udfordrende oplevelser giver unge muligheder for at stå på egne ben.
  • Stabile, robuste og troværdige voksne giver med- og modspil til, at de unge kan og vil tage ansvar for deres egen udvikling.
  • Vejledning og rådgivning giver de unge muligheder for at se konsekvenser af trufne valg.
  • Humor og positive livsanskuelser bidrager til at give de unge mod på at være stifindere i egne liv.

Aktiviteter


© Copyright Aabrinken 2016

Top