Aabrinken tror på at:


  • Sunde og udfordrende oplevelser giver unge muligheder for at stå på egne ben.
  • Stabile, robuste og troværdige voksne giver med- og modspil til, at de unge kan og vil tage ansvar for deres egen udvikling.
  • Vejledning og rådgivning giver de unge muligheder for at se konsekvenser af trufne valg.
  • Humor og positive livsanskuelser bidrager til at give de unge mod på at være stifindere i egne liv.

Aktiviteter


© Copyright Aabrinken 2016

Top